Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Miehikkälän kunnanvaltuusto on 15.12.2015 § 37 hyväksynyt toimenpiteet nuorten ja nuorten perheiden saamiseksi kuntaan vv. 2016 - 2018

Lahja lapselle                                                              

Lahjan ehdot:

1. Lahja maksetaan lapsen syntymän / adoption jälkeen kolmena perättäisenä vuotena 1.000 euroa / vuosi, yhteensä
3.000 €. Lahjan ensimmäisen erän maksatus tapahtuu vuonna 2017, toisen erän vuonna 2018 ja kolmannen erän vuonna 2019.

2. Lahjan saamisen edellytyksenä on, että lapsi ja huoltaja / huoltajat ovat Miehikkälässä kirjoilla 1.1. kunakin vuonna.

3. Lahjan myöntää huoltajan hakemuksen perusteella Miehikkälän kunnanjohtaja (hallintosääntö 55 § 14. kohta). 1. erä maksetaan sen jälkeen, kun lapsen nimellä oleva pankkitili on avattu.2. ja 3. erä maksetaan erillisen hakemuksen perusteella 2. ja 3. vuoden joulukuun viimeisenä päivänä luettuna lapsen syntymästä.

4. Lahja ei ole tuloverotuksessa saajan veronalaista tuloa.

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Hakemuslomake

********************

Ensiasunnon hankinta-avustus                                                   

                                    

Avustuksen ehdot ovat:

1. Avustusta myönnetään 18 - 39 -vuotiaille henkilöille.

2.Avustuksen myöntää kunnanhallitus. Avustuksen suuruus on 4.000 €/talous.

3. Avustusta myönnetään vain Miehikkälän kunnan alueelta hankittuun tai hankittavaan ensiasuntoon. Asunnon on oltava hakijan tai puolison ensimmäinen omaksi hankkima asunto.Avustusta myönnetään perhesuhteista riippumatta vain yksi avustus/asunto. Avustus on aina saajalle veronalaista tuloa.

4. Avustusta myönnetään osakehuoneiston tai omakotitalon hankintaan tai omakotitalon rakentamiseen.

5. Avustettavan asunnon on oltava laatutasoltaan nykyiselle asumiselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen. Asumisväljyyden on oltava vähintään 20 huoneistoalan m² täysi-ikäistä henkilöä kohti. Varusteisiin tulee kuulua lämpö, vesi, jätevesi ja sähkö. Haettaessa avustusta peruskorjausta edellyttävään kiinteistöön, tulee hankkia rakennustarkastajan lausunto asunnon korjauskelpoisuudesta.

6. Avustuksen maksamisen edellytyksenä osakehuoneiston tai omakotitalon hankinnassa on, että omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Omakotitalon rakentamisen yhteydessä avustus maksetaan, kun rakennustyötä on suoritettu vähintään 20 %.

7. Avustusta voidaan hakea avustusvuotta enintään yhtä vuotta vanhempaan asunnonhankintaan. Vuoden 2016 avustus maksetaan hakemuksen perusteella ja edellytyksenä on, että hakija on kirjoilla Miehikkälässä 1.1.2015. Vuoden 2017 avustus maksetaan hakijalle, joka on Miehikkälässä kirjoilla 1.1.2016 ja vuoden 2018 avustus maksetaan hakijalle, joka on Miehikkälässä kirjoilla 1.1.2017.Avustukset maksetaan vuosittain 31.12.

8. Mikäli avustus maksetaan harhaanjohtavien tietojen perusteella, on avustuksen saajan palautettava avustus. Mikäli avustuksen maksamisessa esiintyy ristiriitaisuuksia, ratkaisee asian kunnanhallitus.

Avustuksen hausta tiedotetaan Kaakonkulmassa  ja avustusilmoitus on  nähtävillä kunnan ilmoitustaululla. Ilmoitus on myös kunnan nettisivuilla pysyvästi nähtävillä. Ensi-asunnon hankinta-avustusta  vuodelle 2017 tulee hakea 30.9.2017 mennessä.

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Hakemuslomake

 

Miehikkälän kunta | Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, puh. 05 74 901, Fax 05 74 90 219, miehikkala (at) miehikkala.fi

Tietoa sivustosta