Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Lahja lapselle

Miehikkälä on idyllinen asuinpaikka lapsiperheille; turvallinen, luonnonläheinen, yhteisöllinen. Miehikkälässä lapset saavat olla    lapsia pidempään!

Lapset ovat kunnan tulevaisuus ja jokainen heistä on tärkeä, siksi heihin myös panostetaan. Näitä panostuksia ovat esimerkiksi Saivikkalan uusi koulurakennus sekä muhkea Lahja Lapselle-raha; tuhat euroa vuodessa aina kymmeneen ikävuoteen asti.                                                           

Lahjan ehdot:

1. Lahja maksetaan lapsen syntymän / adoption jälkeen enintään kymmenenä perättäisenä vuotena 1.000 euroa / vuosi, yhteensä enintään 10.000 €. Oikeus lahjaan päättyy sitä vuonna, kun lapsi täyttää 10 vuotta.

2. Lahjan saamisen edellytyksenä on, että lapsi ja vähintään yksi huoltaja ovat Miehikkälässä kirjoilla 1.1. kunakin vuonna. Lapsen syntymä-/adoptiovuonna tulee vähintään yhden huoltajan olla kirjoilla Miehikkälässä lapsen syntymän / adoption hetkellä.

3. Lahjan myöntää huoltajan hakemuksen perusteella Miehikkälän kunnanjohtaja (hallintosääntö 55 § 14. kohta). 1. erä maksetaan sen jälkeen, kun lapsen nimellä oleva pankkitili on avattu ja seuraavat erät kunkin vuoden joulukuun viimeisenä päivänä.

4. Oikeus lahjarahaan päättyy, mikäli rahaan oikeutetun ja huoltajan asuinkunta ja henkikirjoituskunta Miehikkälästä vaihtuu joksikin muuksi kunnaksi vaikka vähäksikin aikaan.

5. Oikeutta lahjarahaan ei saa takaisin, vaikka rahaan oikeutettu ja huoltaja palaisivat ennen kuin lahjaan oikeutettu täyttää kymmenen (10) vuotta takaisin Miehikkälän kunnan asukkaaksi ja henkikirjoille.

6. Lahja ei ole tuloverotuksessa saajan veronalaista tuloa.

7. Tätä sääntöä noudatetaan 1.1.2018 tai sen jälkeen syntyneiden lasten kohdalla.

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Hakemuslomake

********************

 

 

Ensiasunnon hankinta-avustus                                                   

                               

Avustuksen ehdot:

1. Avustusta myönnetään 18 - 39 -vuotiaille henkilöille.

2. Avustuksen myöntää kunnanhallitus. Avustuksen suuruus on 4.000 €/talous.

3. Avustusta myönnetään vain Miehikkälän kunnan alueelta hankittuun tai hankittavaan ensiasuntoon. Asunnon on oltava hakijan tai puolison ensimmäinen omaksi hankkima asunto. Avustusta myönnetään perhesuhteista riippumatta vain yksi avustus/asunto. Avustus on aina saajalle veronalaista tuloa.

4. Avustusta myönnetään osakehuoneiston tai omakotitalon hankintaan tai omakotitalon rakentamiseen.

5. Avustettavan asunnon on oltava laatutasoltaan nykyiselle asumiselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen. Asumisväljyys on oltava vähintään 20 huoneistoalan m² täysi-ikäistä henkilöä kohti. Varusteisiin tulee kuulua lämpö, vesi, jätevesi ja sähkö. Haettaessa avustusta peruskorjausta edellyttävään kiinteistöön, tulee hankkia rakennustarkastajan lausunto asunnon korjauskelpoisuudesta.

6. Avustuksen maksamisen edellytyksenä osakehuoneiston tai omakotitalon hankinnassa on, että omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Omakotitalon rakentamisen yhteydessä avustus maksetaan, kun rakennustyötä on suoritettu vähintään 20 %.

7. Avustusta voidaan hakea avustusvuotta enintään yhtä vuotta vanhempaan asunnonhankintaan. Vuoden 2018 avustus maksetaan hakemuksen perusteella ja edellytyksenä on, että hakija on kirjoilla Miehikkälässä 1.1.2018. 

8. Mikäli avustus maksetaan harhaanjohtavien tietojen perusteella, on avustuksen saajan palautettava avustus. Mikäli avustuksen maksamisessa esiintyy ristiriitaisuuksia, ratkaisee asian kunnanhallitus.

Avustuksen hausta tiedotetaan www.miehikkala.fi , Kaakonkulmassa  ja kunnan ilmoitustaululla. 

Ensiasunnon hankinta-avustusta vuodelle 2018 tulee hakea 31.10.2018 mennessä Miehikkälän kunnanhallitukselta.

Avustushakemus käsitellään mahdollisimman pian sen saapumisen jälkeen ja maksetaan, kun kunnanhallituksen päätös on lainvoimainen. 

Tätä sääntöä noudatetaan vuonna 2018 ja sen jälkeen jätettäviin hakemuksiin.

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Hakemuslomake

 

 

Miehikkälän kunta | Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, puh. 05 74 901, Fax 05 74 90 219, miehikkala (at) miehikkala.fi

Tietoa sivustosta