Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Kunnan organisaatio

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat 18.6.2007 hyväksyneet sopimuksen kuntien palveluyhteistyön syventämisestä isäntäkuntamallilla, Kaakon kaksikkona.

Isäntäkuntamalli tarkoittaa, että kunkin toimialan osalta sovitaan järjestelmästä, jossa isäntäkunta tuottaa ja järjestää koko toimialan palvelut kummankin sopimuskunnan osalta.

Miehikkälä vastaa (=isäntäkunta, kansalaiskunta) sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa teknisen ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista.

Miehikkälässä toimivat toimielimet:

 • kunnanvaltuusto
 • kunnanhallitus
 • tarkastuslautakunta
 • keskusvaalilautakunta

Lisäksi Kaakon kaksikon työnjaon mukaisesti kunnat ovat asettaneet organisaatioonsa yhteislautakunnat seuraavasti:

Miehikkälä

 • Miehikkälän sosiaali- ja terveyslautakunta

Virolahti

 • Virolahden sivistyslautakunta
 • Virolahden tekninen lautakunta
 • Virolahden rakennuslautakunta

Palveluohjaustyöryhmä
Kuntien yhteinen palveluohjaustyöryhmä koordinoi palvelujen tuottamista ja järjestämistä Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella. Palveluohjaustyöryhmässä on kymmenen (10) jäsentä. Ohjausryhmän muodostavat molempien kuntien kunnanjohtajat, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen varsinaiset puheenjohtajat sekä kuntien valitsemat kaksi (2) jäsentä kunnanhallitusten jäsenistä. Palveluohjaustyöryhmän sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Miehikkälän kunnan edustajat palveluohjaustyöryhmässä:

 • Alastalo Tarja
 • Heinonen Jari
 • Suomalainen Tuula
 • Paldan Katja
 • kunnanjohtaja Arto Ylönen


Toimialajohtajat

 • hallintojohtaja Olli Vilen
 • sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri
 • sivistystoimenjohtaja Auli Hyttinen
 • tekninen johtaja Markku Uski

Johtoryhmä
Kunnanjohtajat ja toimialajohtajat muodostavat johtoryhmän.

Kaakon kaksikon organisaatiokaavio

 

Miehikkälän kunta | Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, puh. 05 74 901, Fax 05 74 90 219, miehikkala (at) miehikkala.fi

Tietoa sivustosta