Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Muistutus-, tarkastuspyyntö- ja muut lomakkeet

Muistutus
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Henkilötietojen korjaamisvaatimus
Asianosaisen tiedonsaantipyyntö


Muistutuslomakkeet

Potilaalla on oikeus tehdä potilaslain mukainen muistutus ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon ja kohteluun. Potilasasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus (pdf)

Sosiaalihuoltoa koskeva muistutuslomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa kertoa saamastaan huonosta kohtelusta sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus (pdf)

Muistutuslomakkeet lähetetään osoitteella:
Miehikkälän kunta
Sosiaali- ja terveystoimi
Keskustie 4 A
49700  Miehikkälä


Tarkastuspyyntölomakkeet

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Kun potilas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu terveystoimen potilasrekisteriin, tulee tietoja tiedustella hoitavalta lääkäriltä, sillä tarkastusoikeus toteutetaan ensisijaisesti hoitavan lääkärin vastaanotolla.

Potilastietojen tarkastuspyyntölomaketta käytetään, kun hoitosuhdeta ei enää ole, vaan kyse on vanhoista arkistoiduista potilastiedoista. Lomake tulee täydentää tiedoilla, joita tarvitaan halutun tiedon etsimiseen, kuten missä toimipisteessä asioinut ja milloin.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake (pdf):

Lomake lähetetään osoitteella:
Miehikkälän kunta
Sosiaali- ja terveystoimi

 

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyyntölomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu sosiaalitoimen henkilörekisteriin.

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)

Lomake lähetetään osoitteella:
Miehikkälän kunta
Sosiaali- ja terveystoimi
 

Henkilötietojen korjaamisvaatimus

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, että rekisterissä olevaa, käsittelyn kannalta virheellistä, tarpeetonta tai vanhentunutta henkilötietoa korjataan, poistetaan tai täydennetään.

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomake (pdf)

Lomake lähetetään osoitteella:
Miehikkälän kunta
Sosiaali- ja terveystoimi


Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Asianosaisen tiedonsaantilomaketta käytetään, kun asianosainen pyytää tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta ja pyydetyt tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee.

Huomaathan, että pyyntö on perusteltava. Kirjoita PErustelut-kohtaan mahdollisimman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen, mitä tietoja voidaan luovuttaa.

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (pdf)

Lomake lähetetään osoitteella:
Miehikkälän kunta
Sosiaali- ja terveystoimi
Keskustie 4 A
49700 Miehikkälä
 


 

 


 

 

 

 

Miehikkälän kunta | Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, puh. 05 74 901, Fax 05 74 90 219, miehikkala (at) miehikkala.fi

Tietoa sivustosta