Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Maa-aineslupa

Maa-aineslupaviranomainen on 1.7.2016 alkaen Haminan ympäristölautakunta. Maa-ainesten ottolupahakemukset on osoitettava Haminan ympäristölautakunnalle (PL 70, 49401 Hamina)

Maa-aineslaki (MAL) 555/1981

Ympäristökeskus ohjaa ja valvoo MAL:n mukaista toimintaa alueellaan.
Kunnan tehtävä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa.
Rakennuslautakunta valmistelee maa-ainesluvat. Rakennustarkastaja valmistelee ja valvoo maa-ainesluvat, päättää maa-aineslain mukaisten toimenpiteiden keskeyttämisestä ja päättää sekä valvoo maa-aineslupien vakuudet ja vakuuksien vapauttamisen Virolahden ja Miehikkälän alueella.

Maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on saatava lupa

Lupa ei ole tarpeen:
- jos aineksia otetaan omaan tavanomaista kotikäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Tällöinkin ottamispaikat on sijoitettava ja ottaminen järjestettävä siten kuin 3 §:n 4 momentissa säädetään. Ks. Ilmoitusvelvollisuus kotitarveotosta (jos otto ylittää 500 m3).

 

Miehikkälän kunta | Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, puh. 05 74 901, Fax 05 74 90 219, miehikkala (at) miehikkala.fi

Tietoa sivustosta