Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Poikkeamislupahakemuksen ja suunnittelutarveratkaisuun tarvittavat asiakirjat

Hakemus ja liitteet neljänä (4) kappaleena.

-hakemuslomake
Hakemuksen allekirjoittaa rakennuspaikan omistaja / omistajat tai hänen valtuuttamansa henkilö.
- selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta.
- ote ympäristökartasta 1:10 000 tai pohjakartasta 1:2000 sekä asemapiirros 1:500.
- naapureiden kuuleminen (hakija tai kunnan viranomainen). Hakemuksesta on kirjallisesti ilmoitettava naapureille ja samalla annettava heille tilaisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen, johon on varattava vähintään 7 päivän määräaika. Naapurinkuulemislomake on hakulomakkeen yhteydessä ks. ohjeita.
- asemapiirros
- jätevesienkäsittelysuunnitelma, tarvittaessa liittymälupa
- muita selvityksiä esim. vedensaantimahdollisuus, tieyhteydet jne.

Tapauskohtaista lisätietoa saa rakennusvalvonnasta.

Tarvittaessa kuulemiset suorittaa viranomainen. Tällöin kuulemisesta peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Voimassaolo

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun päätöksessä määrätään aika, jonka kuluessa päätöstä vastaava rakennuslupa on haettava. Aika on yleensä 1 vuosi ja enintään kaksi vuotta siitä kun päätös on saanut lainvoiman. Päätös ei vielä oikeuta rakentamiseen, vaan varsinaista rakennuslupaa on haettava päätöksen voimassaolon aikana.

Päätöksen lainvoimaisuus

Päätös on lainvoimainen kun se on ollut julkisesti nähtävillä eikä siitä ole tehty valitusviranomaiselle valitusta. Lainvoimaisuustodistuksen hankkii rakennusluvan hakija. Todistuksen antaa Kouvolan hallinto-oikeuden kirjaamo.

 

Miehikkälän kunta | Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, puh. 05 74 901, Fax 05 74 90 219, miehikkala (at) miehikkala.fi

Tietoa sivustosta