Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Yksityistiet

Rakennuslautakunta vastaa kunnan tiehallinnosta Yksityistielain määräämissä asioissa ja päättää Tieliikennelain 51 §:n määräämistä asioista.

Yksityistieavustukset

Kunta päättää sen varoista yksityistien tien pitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. ( 95 § Laki yksityisistä teistä)

Rakennuslautakunta myöntää yksityistieavustukset. Rakennustarkastaja vastaa yksityistieasioista, avustusten maksatuksesta ja katselmuksista.

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen:

Vuosi 2017

Tieavustushakemus
Ilmoituslomake

Valtion myöntämät avustukset

Yksityisteiden parantamisen avustaminen - Ely-keskus

Osoitemerkinnät

Rakennuslautakunta päättää osoitemerkinnöistä ja osoitejärjestelmän ylläpitämisestä johtuvista teiden nimeämisestä.

Viestintämarkkinalaki 106 §:n mukaiset tehtävät

Telekaapeli sekä siihen liittyvä laite, vähäinen rakennelma ja pylväs voidaan sijoittaa toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle, jos sijoittamisesta sovitaan. Jos sijoittamisesta ei päästä sopuun rakennusvalvontaviranomainen voi teleyrityksen hakemuksesta antaa teleyritykselle sijoitusoikeuden vahvistamalla 102 §:ssä tarkoitetun telekaapelisuunnitelman.

Rakennuslautakunta päättää Postipalvelulaina 23 §:n mukaisista rakennusvalvontalain viranomaisen tehtävistä.
Jos asianomaiset eivät sovi postilaatikkojen sijoittamisesta, siitä määrää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. (Postipalvelulaki 23 §)


<< Takaisin rakennusvalvonnan etusivulle

 

 

Miehikkälän kunta | Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, puh. 05 74 901, Fax 05 74 90 219, miehikkala (at) miehikkala.fi

Tietoa sivustosta