Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Kaakon kaksikon kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä toimenpiteitä sekä asiakkaiden kodeissa tapahtuvaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään päivittäisissä toiminnoissa omassa kodissaan yhdessä läheisten ja yhteistyötahojen kanssa. Palvelut toteutetaan asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä tukien ja ohjaten selviytymään omatoimisesti päivän askareista ja hoitotoimenpiteistä. Omaisia ja lähipiiriä kannustetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Kotihoito pitää sisällään aisakkaan toiminakyvyn mukaan tarvittavan henkilökohtaisen hoivan ja huolenpidon ja lääkehoidon seurannan.

Kotihoitoa on säännöllistä ja tilapäistä: Kotihoidon palveluita voidaan myöntää ikäihmiselle tai pitkäaikaissairaalle, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa arkielämän toiminnoista itsenäisesti tai omaisten avulla. Kotihoidon myöntäminen perustuu toimintakyvyn ja palveluntarpeen arviointii; yksilölliseen hoivan ja hoidon tarpeeseen. Kotihoidon palvelut määritellään yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelman avulla, joka tehdään yhdessä asiakkaan, läheisten ja muiden palvelujen tuottajien kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmasta vastaa asiakkaalle nimetty vastuuhoitaja.

Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Säännöllisen avun piirissä olevilta asiakkailta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy tulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan. Lyhytaikaisesta tai satunnaisesta avusta peritään käyntimaksu.

Kotihoito toimii Kaakon kaksikon alueella päivittäin n. klo 7 - 21 välisenä aikana.

Kotihoidon esimies
Katariina Velling
puh. 040 552 7604
etunimi.sukunimi(at)miehikkala.fi
 

Päivystys:

  • Kotihoito, Miehikkälän tiimi
    puh. 040 525 9057
     
  • Kotihoito, Virolahden tiimi
    puh. 050 389 2143

 

Toimintakykyä edistävä kotihoito

Kotihoito pyrkii tukemaan asiakkaan omaa toimintakykyä kuntouttavalla työotteella mahdollisimman pitkään. Toimintakykyä edistävä työote tarkoittaa, että kotihoidon työntekijä rohkaisee, motivoi asiakasta toimimaan itsenäisesti kaikessa, mihin hän pystyy. Kotihoidossa työskennellään asiakkaan mukana arjessa ja tuetaan hänen selviytymistä päivittäisistä toimista ohjaamalsen ja avustamisen keinoin. Kotihoidon työntekijä avustaa asiakasta tilanteissa, joissa hän ei omatoimisesti selviä. Toimintakykyä edistävä työote on tavoitteellista toimintaa.

Jokaisella asiakkaalla on vastuuhoitaja, jonka tehtävänä on vastata asiakkaan kokonaishoidosta ammatillisessa yhteistyötiimissä.

 

Miehikkälän kunta | Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, puh. 05 74 901, Fax 05 74 90 219, miehikkala (at) miehikkala.fi

Tietoa sivustosta