Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

       


Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden päätehtävä on tuottaa kuntalaisille laadukkaita perusterveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja terveyttä sekä hyvinvointia edistävästi. Hyvinvointikuntayhtymä pyrkii omalta osaltaan tukemaan alueen asukkaita oman hyvinvointinsa edistämisessä.

Palveluista ja toiminnasta vastaa:

Johtava lääkäri
Minna Turakainen
puh. 044 383 5094
s-posti: etunimi.sukunimi@miehikkala.fiHyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elintavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin. Vastuu hyvinvointia ja terveyttä tukevista valinnoista on jokaisella kansalaisella itsellään. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveyspalvelut pyrkii omalta osaltaan tukemaan alueen asukkaita oman hyvinvointinsa edistämisessä.

Lue lisää

 

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat käyntisi aikana syntyneet hoitotiedot. Arkiston kautta potilastiedot ovat Sinun ja niiden terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä, jotka niitä Sinua hoitaessasi tarvitsevat.

Lue lisääHoitopaikan vaihtaminen

Kuntalainen on voinut valita 1.1.2014 alkaen, minkä kunnan terveyskeskuksessa asioi. Tiettyä lääkäriä tai hoitajaa ei voi valita, mutta toivomuksia voi esittää. Hoitopaikan valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon palveluita, mm. terveysneuvontaa, sairaanhoitopalveluja, suun terveydenhuollon palveluita, ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolapalveluita sekä avohoidon kuntoutuspalveluita. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.    Lue lisää

Kuntalaisen on tehtävä ilmoitus perusterveydenhuollon vastaavan kunnan vaihtamisesta. Lomakkeen voi tulostaa tästä.

 

Omien tietojen tarkastusoikeus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla / potilaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tiedot on annettava asiakkaalle / potilaalle ymmärrettävässä muodossa ja asiakkaan / potilaan halutessaan myös kirjallisesti. Asiakkaalla / potilaalla on oikeus saada tietää, mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan (Henkilötietolaki 26 §). Asiakkaalla /potilaalla on oikeus saada maksutta rekisterissä olevat tiedot kerran vuodessa.

Sosiaali- ja terveydnhuollon asiakkaalla / potilaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia tietoja ja mikä on ollut käytön peruste, niin sanottu lokiselvitys. Asiakas / potilas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. 

Lomakkeet
 

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada käsiteltävältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 § (Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin).

Lomakkeet

 

 

Miehikkälän kunta | Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, puh. 05 74 901, Fax 05 74 90 219, miehikkala (at) miehikkala.fi

Tietoa sivustosta